Kto ma obowiązek ubezpieczyć pojazd w zakresie OC

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych tzw. OC komunikacyjne jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Warunki ubezpieczenia OC reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych .

Zgodnie z prawem obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego spoczywa na posiadaczu pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terytorium RP. Ochronę ubezpieczeniową należy posiadać przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany. Nie dotyczy to zarejestrowanych pojazdów historycznych.

Pojazdy mechaniczne, które muszą być objęte ochroną ubezpieczeniową OC:

  • pojazdy samochodowe,
  • motorowery i motocykle,
  • ciągniki rolnicze,
  • przyczepy,
  • pojazdy wolnobieżne (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).

Ważne! Właściciel pojazdu mechanicznego ma  obowiązek zachować ciągłość ubezpieczenia przez cały okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany nawet wtedy, gdy nie korzysta z tego  pojazdu przez dłuższy czas. Nie można więc doprowadzić do tzw. luki (czasowej przerwy) w  ubezpieczeniu, gdyż w takim przypadku właściciel pojazdu osobowego będzie obciążony karą!!!!!

Ceny polis oferowane przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą się znacząco od siebie różnić. Dlatego watro porównać ile kosztuje identyczna polisa w innej firmie ubezpieczeniowej zanim wykupisz polisę.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s