Pakiety komunikacyjne

Wykupując obowiązkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne, mamy możliwość wykupienia dodatkowych opcji ubezpieczeniowych.  Takich jak :

 • Assistance
 • Ubezpieczenie NNW
 • Zielona karta
 • Ubezpieczenie szyb
 • Ubezpieczenie ochrony zniżek
 • Ochrona prawna
 • Ubezpieczenie kluczyków
 • Ubezpieczenie opon
 • Ubezpieczenie bagażu

Assistance

Assistance to dobrowolna umowa ubezpieczenia zapewniająca nam pomoc w razie wypadku lub awarii pojazdu. Zwykle wchodząca w skład pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych w zakresie podstawowych świadczeń, a za dodatkową opłatą w wersjach rozszerzonych. Czytaj dalej „Na co zwrócić uwagę przy kupnie ubezpieczenia Assistance.”

Ubezpieczenie NNW

W ubezpieczeniach NNW przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.                                                                             Czytaj dalej:  NNW kierowców i pasażerów.

Zielona karta

Zielona Karta jest potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i chroni posiadacza pojazdu poza granicami Polski. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym Zielona Karta została wydana, w razie szkody przejmuje na siebie  wypłatę  odszkodowania do limitów przewidzianych  prawem państwa na terytorium którego doszło do zdarzenia lub do sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia.

W większości towarzystw ubezpieczeniowych Zielona Karta wydawana jest bezpłatnie do polisy OC, inne pobierają za nie niewielką dopłatę.

Państwa wymagające Zielonej Karty to: Albania, Białoruś,  Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyb zapewnia ochronę przed skutkami uszkodzenia lub wybicia szyb samochodowych. W ramach likwidacji szkody ubezpieczyciel gwarantuje konieczną wymianę szyb, a także pokrywa dodatkowe koszty związane z naprawą. Decydując się na tę dobrowolną polisę należy przede wszystkim zwrócić uwagę na określoną w umowie sumę ubezpieczenia, czyli wartość strat, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie ochrony zniżek

Ta opcja ochroni klientów od utraty zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia oraz bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w przypadku wystąpienia jednej szkody. Wykupując taką ochronę, klient zachowa zniżkę na poziomie sprzed zaistnienia szkody.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Zapewnia ochronę prawną interesów ubezpieczonego oraz osób upoważnionych do kierowania pojazdem. Polisa jest pomocna w przypadku spowodowania wypadku drogowego lub oskarżenia o popełnienie innego wykroczenia lub przestępstwa. Obejmuje ona zarówno pomoc informacyjną, jak i pokrycie kosztów ochrony prawnej.

Ubezpieczenie opon

Ubezpieczenie opon zapewnia ochronę w przypadku uszkodzenia ogumienia w ubezpieczonym pojeździe. Polisa gwarantuje pomoc w razie awarii opon, dętek oraz kół, a także pokrycie koszty ich wymiany w warsztacie.

Ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie to stanowi ochronę przewożonych rzeczy osobistych na wypadek ich zniszczenia lub uszkodzenia w wypadku komunikacyjnym.

Ubezpieczenie kluczyków

Finansowe zabezpieczenie na wypadek kradzieży kluczyków, tablic i dowodu rejestracyjnego.

Zalety pakietów:

 • oszczędzamy pieniądze, ponieważ ubezpieczyciele w pakiecie proponują korzystne upusty cenowe,
 • zyskujemy bardzo szerokie zabezpieczenie rodziny (OC, AC, NNW, ochrona majątku od zdarzeń losowych i kradzieży, OC w życiu prywatnym i opieka zdrowotna),
 • dostajemy tzw. BONUSY np. OC prywatne, Assistance, często są gratis lub w bardzo atrakcyjnej cenie.

Masz pytania napisz lub zadzwoń!!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s