Planowanie spadkowe i Sukcesja w firmie

Rozpoczynając własną działalność gospodarczą, czyli mówiąc potocznie: „zakładając firmę”, rzadko myśli się o tym, co się z tą firmą stanie po śmierci jej twórcy. Nie jest to bynajmniej dziwne, albowiem na tym etapie pierwszorzędne znaczenie ma planowany rozwój przedsiębiorstwa. Zwykle jednak nadchodzi moment, gdy właściciel firmy rodzinnej zaczyna się zastanawiać nad sposobami zabezpieczenia sprawnego jej przekazania spadkobiercom.

Prowadzenie firmy rodzinnej to bardzo dobry pomysł. Gdy dobrze prosperuje, właściciel myśli o tym, by przekazać ją swoim potomkom. Czy można odziedziczyć mikro i małe firmy? Sprawdźmy, jak wygląda dziedziczenie firmy w przypadku jednoosobowej działalności – jednej z najczęściej występujących form organizacyjno-prawnych w Polsce.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najczęstsza forma prowadzenia biznesu występująca w Polsce. Podstawową nazwę firmy w tym przypadku stanowi imię i nazwisko właściciela. Jak wygląda dziedziczenie firmy? Formalnie przepisy nie pozwalają na to, by działalność ta zmieniła właściciela. Regulacje prawa spadkowego nie pozwalają na to, by przekazać firmę w całości, bowiem dziedziczeniu nie podlega: nazwa firmy, którą stanowi imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, licencje, koncesje.

Do sukcesji praw i obowiązków dochodzi nie tylko na skutek dziedziczenia. Należy mieć też na względzie, że dziedzicznie jest najbardziej ryzykownym sposobem przejęcia rodzinnej firmy. Spory pomiędzy spadkobiercami, czas jaki upływa od śmierci właściciela (wspólnika) firmy do czasu wstąpienie spadkobiercy w jego prawa oraz konieczność poradzenia sobie z wieloma czynnościami, których celem jest przejęcie firmy przez spadkobierców w bardzo trudnym okresie życia jakim jest śmierć najbliższej osoby, może skutkować upadkiem rodzinnego biznesu. Niekiedy też, jak już zostało opisane, przejęcie rodzinnego biznesu może okazać się niemożliwe. Warto zatem zastanowić się nad odpowiednim uregulowaniem treści umów spółek, w ramach których prowadzony jest rodzinny biznes. Obowiązujące przepisy pozwalają także w dość płynny sposób przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową w spółkę kapitałową, w której zasady dziedziczenia są o wiele prostsze, a śmierć wspólnika nie powoduje wstrzymania funkcjonowania i pracy spółki. Ponadto, jest wiele rozwiązań prawnych, które można wykorzystać, aby za życia przekazać najbliższej rodzinie prowadzenie rodzinnej firmy.

Dziedziczenie jednoosobowej działalności, gdy przedsiębiorca pozostawił testament

Gdy zmarły pozostawi testament, wówczas może w nim wskazać, kto i w jakiej części otrzyma spadek. Jednak w tym przypadku spadkodawca nie ma 100% pewności że firma rzeczywiście trafi w ręce osoby, którą wskazał. W przypadku chęci przekazania firmy jednemu spadkobiercy warto skorzystać z tzw. zapisu windykacyjnego. Wówczas testament musi przybrać formę aktu notarialnego. Na jego podstawie przedsiębiorstwo może trafić w ręce jednej osoby. Należy przy tym pamiętać, że spadkobierca dziedziczący firmę, w rzeczywistości dziedziczy tylko jego majątek. By przedsiębiorstwo mogło nadal funkcjonować, spadkobierca musi założyć własną działalność gospodarczą.

Dziedziczenie jednoosobowej działalności gdy przedsiębiorca nie pozostawił testamentu

W przypadku gdy przedsiębiorca nie pozostawił testamentu, dziedziczenie firmy następuje zgodnie z przepisami prawa spadkowego, zgodnie z którym w pierwszej kolejności spadek należy się małżonkowi i dzieciom. Dziedziczą oni w częściach równych. Przy czym część spadku przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼.

W wielu sytuacjach może się okazać, że majątek jaki został przez Państwa zgromadzony do tej pory – zamiast być wykorzystany zgodnie z wcześniej założonym planem finansowym np. na zabezpieczenie dzieci lub małżonka, będzie musiał zostać przekazany na pokrycie zachowku albo rozliczenia pomiędzy spadkobiercami.

Firma Allis Finanse pomaga świadomie i celowo zarządzać własnym majątkiem w dłuższej perspektywie czasowej. Naszym zadaniem jest pomoc w budowie, a później stopniowe przekazywanie majątku w rodzinie. Korzystanie z naszych usług- pozwoli Państwu na uniknięcie sytuacji konfliktowych, gdyż niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że pozostawiając sprawy samym sobie i godząc się na dziedziczenie wyrządzamy krzywdę swoim bliskim. Brak planowania stwarza problemy, które mogą prowadzić do sprzedaży części majątku lub konieczności zamknięcia firmy.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s