Śmierć właścicela pojazdu. Co z OC ???

Jeżeli właściciel samochodu umrze, to do czasu zakończenia postępowania spadkowego jego bliscy nie mogą nic zrobić z pojazdem. Niektórzy próbują sprzedać auto z datą wsteczną i sfałszowanym podpisem zmarłego, ale takie działanie jest niezgodne z prawem.

1

 Jeżeli zmarły zabezpieczył się testamentem, sytuacja jest w miarę prosta. Testament przyspiesza załatwienie wszelkich formalności związanych z przepisaniem ubezpieczenia OC na kolejnego właściciela lub właścicieli pojazdu. Wystarczy złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu. Otwarcia spadku może dokonać również notariusz, a wydany przez niego akt poświadczenia dziedziczenia będzie miał takie same skutki jak postanowienie sądowe.

Brak testamentu czy umowy darowizny komplikuje sytuację, ponieważ nie wiadomo, na kogo i z jaką datą przepisać ubezpieczenie OC. W takiej sytuacji należy zwrócić się do sądu w celu ustalenia spadkobierców. Sprawa spadkowa, w zależności od różnych czynników, może trwać miesiącami lub nawet latami, a przez ten okres  pojazd powinien mieć ważne ubezpieczenie OC.

OC nie wygasa po śmierci właściciela

Umowa ubezpieczenia OC pojazdów nie wygasa automatycznie po śmierci właściciela auta. Na spadkobierców przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Do czasu ustalenia nowego właściciela pojazdu należy opłacić składkę. Jest to obowiązek wszystkich spadkobierców. Jeżeli składka nie zostanie opłacona i polisa nie wznowi się automatycznie, to UFG może nałożyć karę, za którą będą solidarnie odpowiadać wszyscy spadkobiercy.

Spadkobiercy powinni poinformować ubezpieczyciela o śmierci właściciela pojazdu. Jeżeli polisa wygaśnie przed zakończeniem sprawy spadkowej, to trzeba ją odnowić, niezależnie do tego, że oficjalnie auto nie ma właściciela, gdyż ubezpieczenie OC pojazdu musi mieć zachowaną ciągłość.

A co z  AC, NWW i Assistance ????

Ubezpieczenia dobrowolne zależą od tego, co zapisane jest w umowie. Przeważnie wygasają one  z upływem okresu, na który zostały zawarte albo wygasają po śmierci właściciela auta.

 Zarówno autocasco, jak i NNW i assistance można kupić także wtedy, gdy postępowanie spadkowe jeszcze się nie zakończyło, ale uwaga – jeśli dojdzie do szkody, to na odszkodowanie trzeba będzie poczekać do czasu zakończenia postępowania spadkowego, gdyż przysługuje ono właścicielowi auta.

Ważne! Należy poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o śmierci dotychczasowego właściciela oraz przedstawić stosowne dokumenty:

  • akt darowizny lub testament
  • informację o toczącym się postępowaniu
  • akt zgonu (zależnie od ubezpieczyciela)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s