Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie

Kto powinien mieć ubezpieczenie na życie??? Ubezpieczyć się na życie czy nie? Czy to konieczność czy zbędny wydatek? To pytanie zadaję sobie wiele osób, a decyzja ma ogromny wpływ nie tylko na nasze finanse, ale także na przyszłe finanse naszych bliskich.

zdjecie-3

Ubezpieczenie na życie – to ubezpieczenie, którego główną funkcją jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego poprzez wypłatę zagwarantowanych świadczeń w wysokości ustalonych sum ubezpieczenia na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku, czy nastąpienia nieszczęśliwego wypadku. Zgodnie z art. 805 KC przez umowę ubezpieczenia „zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do spełnienia świadczenia w postaci zapłaty umówionej sumy pieniężnej, renty albo innego świadczenia, w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej, a ubezpieczający zobowiązuje się do zapłacenia składki. Regulacje dotyczące umowy ubezpieczenia życiowego zawarte są w przepisach art. 805-820 KC.”

Ubezpieczenie na życie gwarantuje przede wszystkim wypłatę ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia osobom przez ciebie wskazanym (tzw. uposażonym) w przypadku twojej śmierci. Chociaż śmierć osoby młodej, cieszącej się dobrym zdrowiem i niewykonującej zajęć o dużym ryzyku (sporty ekstremalne, udział w wojnie itp.) jest mało prawdopodobna, to jednak warto rozważyć możliwość ubezpieczenia na życie już w młodym wieku.

Jeśli masz rodzinę, a szczególnie gdy jesteś jej jedynym lub głównym żywicielem, zastanów się, czy twoi najbliżsi daliby sobie radę, gdyby ciebie zabrakło. Nikt nie może przecież mieć pewności, że nie zginie, np. w wypadku drogowym. Jeśli chcesz zabezpieczyć współmałżonka i dzieci w razie podobnego nieszczęścia, wykup polisę ubezpieczenia na życie. Oczywiście nic nie jest w stanie złagodzić bólu i cierpienia po stracie ukochanej osoby i żadne pieniądze nie zastąpią męża, żony, ojca ani matki. Ale świadczenie z polisy może pomóc przetrwać ciężki okres po stracie bliskiej osoby, daje czas na poukładanie spraw i znalezienie nowych źródeł dochodu.

Trzeba również pamiętać, że ubezpieczenie tego rodzaju nie wchodzi w skład spadku – do otrzymania pieniędzy po śmierci jej właściciela będzie upoważniona osoba, która została przez niego wskazana – nie musi być nią członek rodziny czy inny spadkobierca ustawowy. Co więcej, osoba wskazana nie zapłaci żadnego podatku od takiego typu majątku. Warto też zaznaczyć, że polisa tego rodzaju nie podlega podziałowi majątkowemu, na przykład w momencie rozwodu. Biorąc ten aspekt pod uwagę, polisa na życie jest idealnym rozwiązaniem na przykład dla par, które żyją w nieformalnych związkach

Co jeszcze nam daje ubezpieczenie na życie ???

Zabezpieczenie przed fiskusem

Jedną z ważnych cech polis życiowych jest ich zabezpieczenie przed fiskusem. Polisa życiowa nie może być zajęta przez komornika, nie może być przejęta w ramach np. grzywny na rzecz Skarbu Państwa, nie podlega żadnym egzekucjom za wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych. Ta możliwość ma szczególne znaczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub też będących w zarządzie spółki, które odpowiadają całym swoim majątkiem za długi firm (jak już widać – prawie całym – bo majątkiem zgromadzonym na polisie w ¾ nie odpowiadają). Również dla osób fizycznych, które zaciągają kredyty i z różnych przyczyn nie mogą ich spłacić – polisa jest gwarancją, że nie stracą wszystkich swoich aktywów.

Wolna od podatku od darowizny

Właściciel może w każdej chwili dokonać cesji polisy na drugą osobę bez podatku od darowizny. Widać, że jest to metoda bezpodatkowego przekazania oszczędności np. dzieciom. Co więcej, może w każdej chwili dokonać cesji polisy na osobę niespokrewnioną – np. konkubinę, opiekuna, bez obowiązku dla niej odprowadzania podatku od darowizny ani obowiązku wypłaty zachowku ustawowym spadkobiercom.

Zastaw dla banku

Polisa może być zastawem dla banku podczas pobierania kredytu, pożyczki. Ta możliwość ma szczególne znaczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub też będących w zarządach spółek. Polisa może być także zastawem dla osób pracujących na stanowiskach najemnych. Dzięki niej łatwiej nam będzie przekonać bank do udzielenia nam choćby kredytu, pożyczki hipotecznej na zakup mieszkania lub inny cel konsumpcyjny.

Nie stanowi masy spadkowej

Polisa nie wchodzi w skład masy spadkowej (śmierć, rozwód). Oznacza to, że wskazana osoba uposażona otrzyma pieniądze z polisy niezależnie od postępowania spadkowego (polisa jest wyłączona z tego postępowania, czyli w ogóle nie brana na nim pod uwagę). Osoba uposażona nie zapłaci również podatku od spadku. Nie ma możliwości podzielenia się polisą również podczas rozwodu.

Zabezpieczenie udziałów wspólników w spółce/ubezpieczenie wspólników

Idealnym sposobem na zabezpieczenie spółki przed konsekwencjami spłaty udziału zmarłego wspólnika jest tzw. ubezpieczenie wspólników. Zawarcie takiego ubezpieczenia ma sens tylko w przypadku wcześniejszego ograniczenia spadkobiercom zmarłego wspólnika możliwości wstąpienia do spółki w jego miejsce. Dzięki świadczeniu z polisy pozostali przy życiu właściciele będą mogli zaspokoić roszczenia spadkobierców zmarłego wspólnika nie naruszając majątku przedsiębiorstwa.

 logo

 ul. Głowackiego 49, 32-800 Brzesko

tel. 608 395 008

email. biuro@allisfinanse.pl

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s