Renta z tytułu niezdolności do pracy

 Z danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z marca 2016 roku, rentę z tytułu niezdolności do pracy pobrało 950,8 tys. Polaków. Przeprowadzona analiza wydanych orzeczeń wg płci wykazała, że mężczyznom wydano 64,2% orzeczeń pierwszorocznych – prawe o 80% więcej niż kobietom. Ze względu na wiek, przedziałem dominującym, podobnie jak w latach ubiegłych, był przedział 45-54 lata. Najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy są choroby: nowotworowe, choroby układu krążenia, oddechowego, trawiennego, moczowego, choroby skóry.

wykres

Miejmy na uwadze ile osób nie otrzymało renty, gdyż nie spełniało wymaganych warunków.

Komu przysługuję renta

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem przysługującym osobie ubezpieczonej, która spełniła łącznie następujące warunki:

  • jest niezdolna do pracy, co zostało stwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS
  • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy
  • niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą okresach składkowych i nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Ostatni warunek nie ma zastosowania w przypadku osoby, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz udowodni okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny

Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy uzależniony jest od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi:

  • 1 rok – jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat
  • 2 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
  • 3 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
  • 4 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
  • 5 lat – jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Ile wynosi renta w 2017

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 1000,00 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 750,00 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1200,00 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 900,00 zł
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52

 

Wcześniej pomyśl o zabezpieczeniu się, abyś miał z czego żyć gdy nie będziesz mógł wykonywać pracy zarobkowej – Ubezpieczenie Niezdolność do Pracy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s