Ubezpieczenie od Niezdolność do Pracy – czy warto?

W każdej chwili możemy ulec wypadkowi, zachorować, wyniku czego będziemy nie zdolni do wykonywania pracy zarobkowej. W artykule „Renta z tytułu niezdolności do pracy” przedstawiłem suche fakty:  Jakie warunki musimy spełnić aby otrzymać rentę oraz ile wynosi renta w 2017 roku. Jak już wiem renta z tytułu niezdolności do pracy nie pozwoli nam zaspokoić naszych potrzeb, a będąc na rencie te potrzeby są znacznie większe niżby teraz, kiedy się cieszmy dobrym zdrowiem.

niezdolnośc do pracy

Z artykułu „ Renta po Polsku, czyli jak  Żyć”

„Razem z mężem, też rencistą, mamy 1050 zł dochodu – opowiada pani Ewa, beneficjentka projektu „Wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową na rynku pracy” III, prowadzonego przez Integrację, i wylicza: – Z 700 zł musimy wydawać na opłaty. A przecież trzeba coś jeść, kupić leki i buty na zimę.”

“Dostaję rentę socjalną 610 zł brutto i dodatek pielęgnacyjny 153 zł, z tego muszę utrzymać siebie i dziecko – opowiada pani Jolanta również korzystająca z usług warszawskiego Centrum Integracja.
Jasne, że z takiej kwoty trudno wyżyć. Na powierzchni utrzymuję się głównie dzięki pomocy najbliższych – rodziców i partnera. Gdy mieszkałam z rodzicami, to finansowałam część wydatków przez pewien czas, a przez resztę miesiąca byłam na utrzymaniu rodziny “

Osoby, które są na rencie lub mają w kręgu swoich bliskich takie osoby wiedzą, jak to wszystko wygląda. Jak ciężko przeżyć, a gdzie leki, rehabilitacja oraz wiele innych nieprzewidzianych kosztów. Czasami warto wcześniej pomyśleć o zabezpieczeniu się na wypadek choroby lub kalectwa, wykupując ubezpieczenie niezdolność do pracy.

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy

Posiadając ubezpieczenie od niezdolność do pracy mamy zabezpieczenie, gdy z tytułu choroby lub wypadku nie będziemy zdolni do wykonywania pracy zarobkowej – otrzymamy określoną w umówię sumę ubezpieczania.

Prawie wszystkie firmy ubezpieczeniowe oferują w ramach ubezpieczeń na życie, bądź w ramach pakietów wypadkowych, umowę nazwaną Niezdolność do Pracy. Warto przed zawarciem umowy dokładnie dowiedzieć się kiedy zostanie wypłacone świadczenie. Czy obejmuję wypadek i chorobę.

Jestem specjalista ds. sprzedaży Firmy AVIVA. Duża część moich klientów, która miała wypłatę z tytułu niezdolności do pracy, dzisiaj pracuje. A to tylko dzięki temu, że dostała w krytycznym momencie życia potężny zastrzyk gotówki i mogła podjąć leczenie w najlepszych placówkach w kraju, u najlepszych specjalistów korzystając bez ograniczeń z dostępnych metod leczenia. Niezdolność do pracy łączy się bowiem z drastycznym spadkiem dochodów w każdej rodzinie, dodatkowymi kosztami związanymi z koniecznością zakupu leków, hospitalizacją, dodatkowymi procedurami medycznymi nie finansowanymi przez publiczną służbę zdrowia,  często koniecznością zatrudnienia dodatkowej opiekunki, wyjazdami do sanatoriów, podróżami po Polsce do lekarzy specjalistów w danej dziedzinie, zakupem sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, i z wieloma innymi nieprzewidzianymi kosztami.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s